Algemeen

Deze website bevat informatie afkomstig van Inforium BV en andere informatieleveranciers. Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze voorwaarden. Door op de button "Informatie veilig opvragen" te klikken, geeft u toestemming om een mail te ontvangen van Inforium.

Geen aansprakelijkheid

Het materiaal is zorgvuldig en nauwkeurig samengesteld en gepubliceerd. Inforium BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor incorrecte en/of incomplete informatie dan wel voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van of via deze website. Inforium BV behoudt het recht om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen in alle informatie op deze website aan te brengen.

Inforium BV behandelt alle binnengekomen post en e-mail strikt vertrouwelijk. De opgegeven naam-, adres- en telefoonnummersgegevens voor beantwoording van een e-mail gebruikt Inforium BV alleen voor dit doel.

Informatie van derden

Deze website geeft links naar andere websites die door andere partijen dan Inforium BV worden geëxploiteerd. Inforium BV verstrekt een dergelijke link uitsluitend voor het gebruikersgemak. Inforium BV heeft geen zeggenschap over deze websites. Inforium BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of beschikbaarheid hiervan.

Auteursrecht

Alle op deze site verstrekte informatie, waaronder teksten, beeldmerken, logo's en fotomateriaal zijn eigendom van Inforium BV en/of andere rechthebbenden en worden beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Inforium BV.