Pharmeon maakt websites, patiëntenportalen en apps voor de eerstelijns zorgpraktijk. Door koppeling met het informatiesysteem van zorgverleners maken zij op een veilige en efficiënte manier, gerichte informatie beschikbaar voor patiënten.

Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 5000 animatievideo’s die de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in laagdrempelige spreektaal uitlegt. Kijksluiter is afgestemd op geslacht, leeftijd en de reden waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt. En is beschikbaar in verschillende talen, waaronder Turks en Arabisch.

Door Kijksluiter via de applicaties van Pharmeon te ontsluiten staat altijd de juiste Kijksluiter voor de patiënt klaar, afgestemd op zijn geslacht en leeftijd. Met een klik op de knop kan de patiënt kiezen in welke taal hij zijn Kijksluiter wil bekijken. Zo is de informatie van Kijksluiter snel en op maat beschikbaar!

De aanvulling van Inforium op het Pharmeon platform biedt nog meer mogelijkheden. Met Inforium is het mogelijk om geneesmiddel- specifieke links te versturen naar patiënten. Op deze manier is Kijksluiter ook in te zetten voor patiënten die nog geen gebruik maken van het praktijkportaal.

Inforium met Kijksluiter biedt de apotheker en huisarts de mogelijkheid om de juiste bijsluiter in videovorm aan te bieden maar ook andere betrouwbare medische informatie, zoals van Thuisarts.nl, Apotheek.nl en Inhalatorgebruik.nl.

Met de samenwerking en integratie ondersteunen Pharmeon, Inforium en Kijksluiter praktijken in hun informatievoorziening aan patiënten, met als resultaat beter geneesmiddelgebruik, goede zorg en betere uitkomsten.

Kijksluiter, de UwZorgOnline app, de Mijn Medicijnen app, de websites en portalen van Pharmeon, alsmede het gebruik van Inforium werden gedemonstreerd tijdens de Uw Zorg online challenge op 24 januari in het Amsterdam Health Technology Center.

Kijk voor de introductievideo op: https://vimeo.com/252306180/a744a95e64